Maður og skipulag

Almennar upplýsingar um námið

Námskeiðinu er ætlað að kynna mannlega þáttinn í skipulagi og gagnvirk áhrif almennings og hins byggða umhverfis sem skipulagið myndar. Fjallað er um hvernig greina má upplifun íbúana og gesta á borgarrýmunum og hvernig þau nýtast fólkinu sem lifir og hrærist í þéttbýlinu. Fjallað er um mannlíf í þéttbýli og athafnir almennings. Hvaða þættir í umhverfinu hafa áhrif á hvernig maðurinn upplifir umhverfi sitt og hvernig greina má þessa þætti. Þættir eins og byggðamynstur, hönnun, stærðarhlutföll, notkun, umferð, flæði, staðsetning, tengsl, stærð og gerð rýmisins skoðuð með tilliti til staðbundinna áhrifa sólar og vinds. Fjallað er um hvernig fótgangandi maður skynjar umhverfi sitt. Hverjir eru notendur viðkomandi svæða og til hvers nýta þeir þau. Hverjir og hve margir nýta borgarrýmið og til hvers. Rætt er um á hverju athafnir byggjast; af nauðsyn, að eigin ósk (notkun í frítíma) eða vegna félagslegra athafna. Kynnt er megindleg og eigindleg aðferðafræði til að greina mannlíf og almenningsrými. Nemendur vinna hagnýtt verkefni.

Í lok námskeiðs á nemandi að:

 • Hafa aukna meðvitund og skilning á mannlífi og skipulagi
 • Hafa opin augu fyrir ýmsu í nær-umhverfinu sem endurspeglar gagnvirk áhrif almennings og skipulags
 • Þekkja hvernig greina má upplifun íbúanna á borgarrýmum og hvernig þeir nýta ólík rými innan þéttbýlisins
 • Kunna skil á hvernig ólíkir þættir mynda borgarrýmið
 • Þekkja hvaða þættir hafa áhrif á upplifun almennings á borgarrými
 • Gera sér grein fyrir hvernig borgarrýmið er nýtt á ólíkum tímum sólarhringsins
 • Átta sig á að ólíkir aðilar nýta borgarrýmið á ólíkan hátt
 • Kunna skil á upplýsingaleit á prentuðu og rafrænu formi
  Þjálfa samskipta- tjáskiptahæfni sína með verkefnavinnu og kynningu verkefna í myndi og máli
 • Öðlast færni í greiningu gagna og úrvinnslu þeirra

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á meistara stigi og má meta til 4 ECTS eininga.

Kennsla: Gunnar Ágústsson skipulagsfræðingur

Tími: Kennsla verður í lok ágúst hjá LbhÍ á Keldnaholti í Reykjavík – enn er lokað fyrir skráningu

(Vinsamlegast athugið að tímatafla er birt með fyrirvara um breytingar)

Verð: 65.000 kr

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.