Maður og skipulag

 

– 4 ECTS –

Almennar upplýsingar um námið

Námskeiðinu er ætlað að kynna mannlega þáttinn í skipulagi og gagnvirk áhrif almennings og hins
byggða umhverfis sem skipulagið myndar. Fjallað er um hvernig greina má upplifun íbúana og gesta á borgarrýmunum og hvernig þau nýtast fólkinu sem lifir og hrærist í þéttbýlinu.

Mannlíf í þéttbýli og athafnir almennings eru skoðaðar, meðal annars hvaða þættir í umhverfinu hafa áhrif á hvernig maðurinn upplifir umhverfi sitt og hvernig greina má þessa þætti.

Þættir eins og byggðamynstur, hönnun, stærðarhlutföll, notkun, umferð, flæði, staðsetning, tengsl, stærð og gerð rýmisins eru skoðuð með tilliti til staðbundinna áhrifa sólar og vinds. Fjallað er um hvernig fótgangandi maður skynjar umhverfi sitt, hverjir eru notendur viðkomandi svæða og til hvers þeir nýta svæðin.

Einnig er skoðað hverjir og hve margir nýta borgarrýmið, til hvers og á hverju athafnir byggjast; af nauðsyn, að eigin ósk (notkun í frítíma) eða vegna félagslegra athafna.

Megindleg og eigindleg aðferðafræði til að greina mannlíf og almenningsrými er kynnt og nemendur vinna hagnýtt verkefni.

Í lok námskeiðs á nemandi að:

– Hafa aukna meðvitund og skilning á mannlífi og skipulagi
– Hafa opin augu fyrir ýmsu í nær-umhverfinu sem endurspeglar gagnvirk áhrif almennings og skipulags
– Þekkja hvernig greina má upplifun íbúanna á borgarrýmum og hvernig þeir nýta ólík rými innan þéttbýlisins
– Kunna skil á hvernig ólíkir þættir mynda borgarrýmið
– Þekkja hvaða þættir hafa áhrif á upplifun almennings á borgarrými
– Gera sér grein fyrir hvernig borgarrýmið er nýtt á ólíkum tímum sólarhringsins
– Átta sig á að ólíkir aðilar nýta borgarrýmið á ólíkan hátt
– Kunna skil á upplýsingaleit á prentuðu og rafrænu formi
– Þjálfa samskipta- tjáskiptahæfni sína með verkefnavinnu og kynningu verkefna í myndi og máli
– Öðlast færni í greiningu gagna og úrvinnslu þeirra

Nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í nám í skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands.

Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á meistarastigi og má meta til 4 ECTS eininga.

Kennsla: Gunnar Ágústsson skipulagsfræðingur

Staður: Hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík

Tími: Kennsla verður í lok ágúst

Verð: 64.000 kr

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.