Almenn jarðfræði

 

– 6 ECTS –

Umsókn

Á námskeiðinu verður fjallað um eðli jarðar í jarðfræðilegu tilliti, byggingu hennar og samspil innrænna og útrænna afla. Innræn öfl: Bygging jarðar, jarðskorpuhreyfingar og flekakenningin, steindir, storkuberg, myndbreytt berg, hringrás bergs, jarðlagafræði, kvikumyndun í möttli, eldstöðvar og jarðskjálftar. Útræn öfl: Veðrun, upphleðsla setlaga, setberg, grunnvatn og stöðuvötn, skriðuhlaup, straumvatn, jöklar og jökulrof, landmótun, höf og sjávarrof.

Þátttakendur fá innsýn í jarðlagafræði og hvernig saga jarðar er lesin og læra að þekkja til stóru dráttanna í sögu jarðar. Fjallað verður um lögmál jarðlagafræði, jarðskorpuhreyfingar, ástæður þeirra og afleiðingar, bæði til skamms og langs tíma og orsakir, virkni og afleiðingar jarðskjálfta, ásamt dreifingu þeirra á jörðinni. Einnig verður gerð grein fyrir myndun bergs og mismunandi bergtegunda og hringrás bergs.

Á námskeiðinu verður einnig fjallað um ástæður, afleiðingar og mismunandi tegundir eldgosa, gosvirkni, dreifingu eldfjalla og gosefna, ásamt myndun kviku og áhrifa hennar á byggingu jarðar undir og ofan yfirborðs.Að nemendur þekki skriðuhlaup, ástæður þeirra, eðli og afleiðingar.

Þá verður fjallað um vatnsforða jarðar, gerð grein fyrir vatni sem auðlind og sjálfbæra nýtingu hennar, auk þess hvernig myndun og tæming grunvatns og stöðuvatna á sér stað, virkni straumvatna, rofmátt þeirra og setmyndun.

Virkni jökla og landmótun þeirra, setmyndun og rofmætti er einnig viðfangsefni námskeiðsins og munu þátttakendur öðlast skilning á jarðfræðilegum ferlum og samspili innrænna og útrænna afla. 

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á BS/BA stigi og má meta til 6 ECTS eininga.

Kennsla: Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og stundakennari hjá LBHÍ

Staður: Hægt að taka í fjarkennslu eða mæta í tíma hjá LBHÍ á Hvanneyri. Skyldumæting einn kennsludag.

Tími: 7 vikna námskeið frá 19. okt. – 30. nóv. Stundaskrá auglýst þegar nær dregur námskeiði

Kennslufyrirkomulag: Allir fyrirlestrar eru teknir upp og aðgengilegir nemendum á námsvef skólans.
Nemendum er í sjálfvald sett hvort þeir mæta í tíma eða hlusta á upptökur.
Skyldumæting er í ferð sem farin er föstudaginn 11. nóvember.

Verð: 54.000 kr.

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.

 - Haldið í samstarfi við Smalahundafélag Íslands og Bændasamtök Íslands -

Mikill áhugi hefur verið á fjárhundanámskeiðum sem Endurmenntun LBHÍ hefur haldið í samstarfi við Smalahundafélag Íslands og Bændasamtök Íslands, og hafa færri komist að en vilja.

Næsta námskeið verður haldið í reiðhöll LBHÍ á Mið-Fossum í Borgarfirði og eru tvö, tveggja daga námskeið í boði:
- Fyrra námskeiðið er lau. 24. feb. og sun. 25. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds
- Seinna námskeiðið er mán. 26. feb. og þri. 27. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds

Hámarksfjöldi á hverju námskeiði eru 12 nemendur,
8 til 9 nemendur með hundi og 5 nemendur án hunds.

Í ljósi sögunnar og þróunar búsetu um hinar dreifðu sveitir landsins blasir við að fólki til sveita fækkar og smalamennska verður erfiðari af þeim sökum. Því hafa góðir smalar með vel þjálfaða hunda aldrei verið mikilvægari en einmitt nú. Námskeið þetta er því góð viðleitni við að undirbúa menn fyrir þessa breyttu tíma og auka sérhæfingu á þessu sviði.

Kennari á námskeiðinu er Jo Agnar Hansen sauðfjárbóndi sem kemur frá Noregi. Hann er búinn að vera með smalahund frá árinu 1987 og er talinn einn af fjórum fremstu fjárhundatamningamönnum Noregs.
Jo Agnar hefur verið í norska landsliðinu frá 2006 og er formaður Hedmark Gjeterhundlag sem er deild innan norsku sauðfjár- og geitfjársamtaka Noregs.  

Um er að ræða námskeið þar sem vönduð vinnubrögð og fagmennska eru í hávegum höfð. Á námskeiðinu mun Paddy Fanning kenna aðferðafræðina við að temja fjárhunda. Uppbygging námskeiðsins er 80% verkleg þjálfun sem fram fer í reiðhöllinni og úti við ef aðstæður leyfa. Þá er 20% bókleg kennsla eftir því sem þörf krefur.

Hundar verða að vera byrjaðir í tamningu með kindum og kunna að hlýða frumskipunum til að námskeiðið nýtist.

Í boði er að sitja námskeiðið án hunds gegn vægara gjaldi!

Kennari: Jo Agnar Hansen sauðfjárbóndi og fjárhundatemjari frá Noregi

Staður: Reiðhöllinni á Mið-Fossum í Borgarfirði

Tími: Fyrra námskeiðið er lau. 24. feb. og sun. 25. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds
Seinna námskeiðið er mán. 26. feb. og þri. 27. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds

Verð með hundi: 60.000 kr. - innifalið í verði er kennsla, hádegisverður og kaffi
Verð án hunds: 30.000 kr. - innifalið í verði er að horfa á kennsluna, hádegisverður og kaffi

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð

Keldnaholt - 112 Reykjavík

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590