Greiðslufyrirkomulag

Greiðsluskilmálar og greiðslukjör

 Um leið og sótt er um námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ telst vera kominn á skuldbindandi samningur milli umsækjanda og Endurmenntunar LBHÍ. Við skráningu er nemandi búinn að samþykkja að greiða námskeiðsgjaldið að fullu óháð því hvort gjaldið hafi verið greitt við skráningu.

Staðfestingargjald er 40% af námskeiðsgjöldum og er óafturkræft.

Sé tilkynnt um forföll með tölvupósti til Endurmenntunar LBHÍ, endurmenntu@lbhi.is,
a.m.k. 10 dögum áður en námskeiðið hefst er hægt að fá
60% námskeiðsgjaldsins endurgreitt. Að öðrum kosti ekki.

Í umsóknarkerfi Endurmenntunar er umsókn staðfest með fullnaðargreiðslu námskeiðsgjald og gengið út frá því að umsækjandi sé jafnframt greiðandi námsgjalda. Hægt er að setja í athugasemd í umsóknina ef óskað er eftir því að þriðji aðili greiði námskeiðsgjaldið. Mikilvægt er að gefa upp bæði nafn og kennitölu þess sem á að greiða.

Umsækjandi sem forfallast er  heimilt að senda annan þátttakanda í sinn stað. Vinsamlegast látið vita um allar breytingar með eins góðum fyrirvara og unnt er.

Ef ekki næst nægur þátttakendafjöldi á námskeið áskilur Endurmenntun LBHÍ sér rétt til að fella niður eða fresta námskeiðum og mun jafnframt bakfæra námskeiðsgjaldið að fullu.

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.