Endurmenntun LbhÍ

Endurmenntun

Við Landbúnaðarháskóla Íslands er rekin öflug endurmenntunardeild sem hefur stækkað jafnt og þétt – og er með námskeið um allt land.

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.

Áhersla er lögð á að bjóða eingöngu upp á góð námskeið með innlendum og erlendum fyrirlesurum sem eru fremstir á sínu sviði. Þá er ekki síður lögð áhersla á að hafa góð samskipti við fagfélög, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.

Endurmenntun LbhÍ býður upp á styttri sem lengri námskeið sem henta fólki í fullri vinnu. Ávallt eru ákveðnir áfangar í staðarnámi við skólann opnir fyrir þá sem vilja endurmennta sig á ákveðnum sviðum. Þetta getur verið kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja bæta við sig einingum og jafnvel ljúka námi.

Endurmenntun LbhÍ býður fyrirtækjum og stofnunum að sérsníða ná fyrir starfsfólkið.

Kjarninn okkar

Guðrún Lárusdóttir

Endurmenntunarstjóri
gurra@lbhi.is
S: 843-5308

Nánar

Gurra sér um alla almenna starfsmei og umsýslu er varðar námskeiðahald hjá skólanum. Hún kemur að þróun námskeiða, framkvæmd námskeiða, markaðsmál og samskipti við viðskiptamenn svo eitthvað sé nefnt.

Björgvin Örn Eggertsson

Verkefnisstjóri og skógfræðingur
bjorgvin@lbhi.is
S: 843-5305

Nánar

Björgvin er skógfræðingur og veit eitt og annað þegar kemur að grænum námskeiðum. Hann heldur utan um hin ýmsu grænu námskeið sem í boði eru hjá skólanum.

Hinrik Þór Sigurðsson

Verkefnisstjóri og reiðkennari
hinrik@lbhi.is
S: 843-5377

Nánar

Hinni er reiðkennari og tamningamaður með áralanga reynslu. Hinni heldur utan um Reiðmannsnámið hjá skólanum, sem kennt er vítt og breitt um landið.

Gunnar Reynisson

Aðjúnkt og kennari í hestafræðum
gunnar@lbhi.is
S: 843-5303

Nánar

Gunni er hestafræðingur og hefur verið innan um hesta allt sitt líf. Gunni heldur utan um bóklega námið í Reiðmanninum.

 

Liðsmenn okkar

Atli Guðmundsson

Reiðkennari

Nánar

Ég er bla bla bla

Ágústa Erlingsdóttir

Skrúðgarðyrkjumeistari

Nánar

Ágústa er skrúðgarðyrkjumeistari og brautarstjóri skrúðgarðykjubrautar LbhÍ.

Námskeið:

 • Trjáklifur á Íslandi
 • Garðyrkja og byggingarreglugerðir
 • Trjá- og runnaklippingar
 • Vinnuskólinn – verkstjórar

Ása L. Aradóttir

Prófessor

Nánar

Ása er vistfræðingur að mennt og hefur víðtæka reynslu þegar kemur að kennslu.

Námskeið:

 • Endurheimt staðargróðurs
 • Borgarvistfræði

Bjarni Diðrik Sigurðsson

Prófessor

Nánar

Bjarni er skógfræðingur og með óendanlegan áhuga og þekkingu á sveppum. Hann hefur t.a.m. gefið út bók um matsveppi.

Námskeið:

 • Sveppir og sveppatínsla

 

Bjarni Þór Hannesson

Golfvallatæknifræðingur

Nánar

Bjarni þekkir allt sem snýr að golfi út og inn. Hann er sérfræðingur í hönnun og viðhaldi golfvalla.

Námskeið:

 • Meðferð varnarefna

Björn B. Jónsson

Skógfræðingur

Nánar

Björn vinnur hjá Skógræktinni og kemur þar m.a. að eldvarnarmálum og þróun afurða.

Námskeið:

 • Grænni skógar
 • Forvarnir gegn gróðureldum

Björn Gunnlaugsson

Líffræðingur

Nánar

Björn vinnur hjá Umhverfisstofnun og er þar teymisstjóri yfir efnavörnum.

Námskeið:

 • Notkun varnarefna

Björn Traustason

Landfræðingur

Nánar

Björn vinnur hjá Skógræktinni þar sem hann hefur umsjón með landfræðilegum gagnagrunnum.

Námskeið:

 • Grænni skógar
 • Forvarnir gegn gróðureldum

NN

NN

Nánar

Bjarni þekkir allt sem snýr að golfi út og inn. Hann er sérfræðingur í hönnun og viðhaldi golfvalla.

Námskeið:

 • Meðferð varnarefna

NN

NN

Nánar

Ég er bla bla bla

NN

NN

Nánar

Ég er bla bla bla

NN

NN

Nánar

Ég er bla bla bla

Reiðmaðurinn

Námskeiðið er sjálfstætt framhald fyrstu tveggja ára Reiðmannsins. Stefnan er að nemandinn öðlist aukna færni í því sem hann hefur áður lært og geti bætt sinn hest á enn markvissari hátt með hjálp æfinga og útsjónarsemi. Nemandinn öðlast meiri færni í markvissri notkun þeirra æfinga sem hafa hvað mest nytsamlegt gildi. Nemendur læra að setja upp þjálfunaráætlun og vinna út frá henni. Kynnt verða fyrir nemendum mismunandi útfærslur af……

Reiðmaðurinn

Grænni skógar I og II

Endurheimt staðargróðurs

Framkvæmdir á áfangastöðum

Innviðir ferðamannastaða

Sauðfjársæðingar

Trjáfellingar og grisjun

Viðhald göngustíga

Aðventuskreytingar

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð

Keldnaholt - 112 Reykjavík

Reykir - 810 Hveragerði

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590

Skrá mig
á póstlista

Share This