Bókhald - grunnnámskeið

Almennar upplýsingar um námið

Námskeiðið hentar vel þeim sem þurfa að sinna grunn bókhaldsvinnu í sínu starfi og lífi. Hentar vel þeim sem eru með minni sjálfstæðan rekstur og nýtist einnig vel sem grunnur í áframhaldandi nám.

Farið er í grundvallaratriði tvöfalds bókhalds og lokun bókhalds. Unnin verða allmörg verkefni við að færa dagbók eftir fylgiskjölum og við uppgjör með reikningsjöfnuði. Kynnt uppsetning rekstrar- og efnahagsreiknings, samspil þeirra, ásamt helstu hugtökum reikningshalds. Nemendum gerð grein fyrir hlutverki bókarans og tilgangi bókhalds.

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á framhaldsskóla stigi og má meta til 2 framhaldsskólaeininga.

Kennsla: Gunnar Örn Kárason kennari við LbhÍ.

Tími

Verð

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.