Borgarvistfræði / Urban Ecology

– 6 ECTS eininga nám á framhaldsskólastigi – 

Umsókn

Borgarvistfræði er námskeið sem gefur nemendum innsýn í áhrif þéttbýlismyndunar og annarrar algengrar
land­nýtingar á vistkerfi og umhverfi og tengingu þeirra við helstu umhverfismál samtímans.

Kynntar verða til sögunnar ýmsar vistfræðilegar og vistverkfræðilegar lausnir til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum þéttbýlismyndunar. Fjallað verður um þætti eins og vistspor þéttbýlis og möguleika þess til að veita margvíslega vistkerfaþjónustu og rætt um sérstöðu íslenskrar náttúru og því velt upp hvort og hvernig hægt sé að gera þéttbýlið „náttúrulegra“.

Einnig verða skoðuð áhrif innviðamannvirkja (vegir, virkjanir, línur, o.s.frv.) á vistkerfi og hvað gert sé til að draga úr þeim, auk þess sem rædd verða áhrif mismunandi landnýtingar á vistkerfi og umhverfi. Að lokum verður fjallað um alþjóðlega og innlenda stefnumótun á sviði umhverfismála og skoðað hvernig hún getur tengst skipulagsmálum.

Námskeiðið hentar mjög vel öllum sem starfa við skipulag og umhverfismat, arkitektúr og hönnun, sjálfbærni og vistfræði eða hafa snertiflöt við skipulags- og umhverfismál. 

Þeir sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í
MS námi í skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiði er metið til 6 ECTS eininga á meistarastigi.

Kennt er að mest í fjarkennslu á Teams á föstudagsmorgnum og hefst kennsla föstudaginn 20. október og lýkur í föstudaginn 1. desember (7 vikur). Tvær staðarlotur eru staðfestar, sú fyrri þann 20. október og seinni er föstudaginn 17. nóvember.  

Kennarar: Ása L. Aradóttir prófessor við LBHÍ, Ólafur Gestur Arnalds prófessor við LBHÍ og Snorri Sigurðsson sviðsstjóri náttúruverndar hjá NÍ.

Kennsla: Að mestu í fjarkennslu á Teams. Tvær staðarlotur eru staðfestar, fös. 20. október og fös. 17. nóvember.

Tími: 20. okt. – 1. des. Stundaskrá verður kynnt þegar nær dregur (sjá stundaskrá hér fyrir neðan)

Verð: 64.000 kr.

– Athygli er vakin á að flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja nám og námskeið – 

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.

 - Haldið í samstarfi við Smalahundafélag Íslands og Bændasamtök Íslands -

Mikill áhugi hefur verið á fjárhundanámskeiðum sem Endurmenntun LBHÍ hefur haldið í samstarfi við Smalahundafélag Íslands og Bændasamtök Íslands, og hafa færri komist að en vilja.

Næsta námskeið verður haldið í reiðhöll LBHÍ á Mið-Fossum í Borgarfirði og eru tvö, tveggja daga námskeið í boði:
- Fyrra námskeiðið er lau. 24. feb. og sun. 25. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds
- Seinna námskeiðið er mán. 26. feb. og þri. 27. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds

Hámarksfjöldi á hverju námskeiði eru 12 nemendur,
8 til 9 nemendur með hundi og 5 nemendur án hunds.

Í ljósi sögunnar og þróunar búsetu um hinar dreifðu sveitir landsins blasir við að fólki til sveita fækkar og smalamennska verður erfiðari af þeim sökum. Því hafa góðir smalar með vel þjálfaða hunda aldrei verið mikilvægari en einmitt nú. Námskeið þetta er því góð viðleitni við að undirbúa menn fyrir þessa breyttu tíma og auka sérhæfingu á þessu sviði.

Kennari á námskeiðinu er Jo Agnar Hansen sauðfjárbóndi sem kemur frá Noregi. Hann er búinn að vera með smalahund frá árinu 1987 og er talinn einn af fjórum fremstu fjárhundatamningamönnum Noregs.
Jo Agnar hefur verið í norska landsliðinu frá 2006 og er formaður Hedmark Gjeterhundlag sem er deild innan norsku sauðfjár- og geitfjársamtaka Noregs.  

Um er að ræða námskeið þar sem vönduð vinnubrögð og fagmennska eru í hávegum höfð. Á námskeiðinu mun Paddy Fanning kenna aðferðafræðina við að temja fjárhunda. Uppbygging námskeiðsins er 80% verkleg þjálfun sem fram fer í reiðhöllinni og úti við ef aðstæður leyfa. Þá er 20% bókleg kennsla eftir því sem þörf krefur.

Hundar verða að vera byrjaðir í tamningu með kindum og kunna að hlýða frumskipunum til að námskeiðið nýtist.

Í boði er að sitja námskeiðið án hunds gegn vægara gjaldi!

Kennari: Jo Agnar Hansen sauðfjárbóndi og fjárhundatemjari frá Noregi

Staður: Reiðhöllinni á Mið-Fossum í Borgarfirði

Tími: Fyrra námskeiðið er lau. 24. feb. og sun. 25. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds
Seinna námskeiðið er mán. 26. feb. og þri. 27. feb. kl. 9-17: Með eða án hunds

Verð með hundi: 60.000 kr. - innifalið í verði er kennsla, hádegisverður og kaffi
Verð án hunds: 30.000 kr. - innifalið í verði er að horfa á kennsluna, hádegisverður og kaffi

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð

Keldnaholt - 112 Reykjavík

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590