Efnafræði - grunnnámskeið

Almennar upplýsingar um námið

Námskeiðið hentar öllum sem vilja fá grunnfærni í efnafræði, m.a. starfandi bændum, garðyrkjubændum, þeim sem vinna í eða í tengslum við raungreinar og rannsóknir sem og þeim sem hyggja á áframhaldandi nám og vilja fá staðgóðan grunn í efnafræði eða einfaldlega að rifja upp fyrri þekkingu.

Að loknum þessum áfanga á nemandinn að hafa öðlast nokkurn skilning á frumatriðum efnafræðinnar, byggingu frumeinda (atóma) og uppbyggingu lotukerfisins. Þá á nemandinn að skilja og geta beitt helstu grunnhugtökum greinarinnar og kunna skil á efnatengjum, efnahvörfum og efnasamböndum.

Lögð er áhersla á að nemandinn geti reiknað út mólstyrk lausna og efnainnihald einstakra frumefna í efnasamböndum, t.d. köfnunarefnisinnihald í kjarna. Sérstök áhersla er lögð á að kynna grunnhugtök í lífrænni efnafræði.

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á framhaldsskólastigi og má meta til 2 framhaldsskólaeininga.

Kennsla: Björk Lárusdóttir náttúru- og umhverfisfræðingur.

Tími: 21. júní til 16. júlí í fjarkennslu

Verð: 3.000 kr

Skoða má öll námskeið sem falla undir sumarúrræði stjórnvalda 2021 hér.

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.