Uppbygging ferðamannastaða

Almennar upplýsingar um námið

– Skipulag, hönnun og undirbúningur ferðamannastaða

Haldið í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Byggðaráætlun.

Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að skipulagi, hönnun, framkvæmdum og umsjón ferðamannastaða, t.a.m. fulltrúum sveitarfélaga, landeigendum, verktökum og áhugamannafélögum.

Fjallað er um þá skipulags- og undirbúningsvinnu sem þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast, meðal annars skráningar menningarminja (fornleifar og hús), leyfisveitingar, öryggismál, fjármögnun sem og skipulags- og hönnunarferli frá hugmynd til veruleika með það fyrir augum að innviðauppbygging byggist á fagmennsku og vönduðum undirbúningi svo hún hafi ekki í för með sér röskun á náttúru og menningarminjum. Sérstök áhersla er á sjálfbærni m.t.t. efnistöku, hönnunar, framkvæmdar og viðhalds.

Að loknu námskeiði eiga þátttakendur að hafa öðlast yfirsýn og skilning á ólíkum þáttum skipulags- og hönnunarvinnu sem er undanfari framkvæmda á áfangastöðum í náttúrunni.

Kennsla: Áslaug Traustadóttir landslagsarkitekt, Einar Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir Ferðamálastofa, Sólrún Inga Traustadóttir fornleifafræðingur hjá Minjastofnun Íslands, Uggi Ævarsson minjavörður, Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hjá Landslagi og Örn Þór Halldórsson arkitekt.

Námsstefnustjóri: Anna María Bogadottir arkitekt

Tími: Fös. 21. febrúar, kl. 10:00-16:00 hjá LbhÍ á Keldnaholti í Reykjavík.

Verð: 24.000kr

DAGSKRÁ

kl. 10:00 -10:10 – Inngangur, velkominn
kl. 10:10-10:50 – Uppbyggingu innviða til verndar náttúru. Rekstur áfangastaða Einar Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.
Kl. 10:50-11:30 – Menningarminjar. Skipulag og undirbúningur á ferðamannastöðum. Uggi Ævarsson minjavörður og Sólrún Inga Traustadóttir fornleifafræðingur hjá Minjastofnun Íslands
Kl. 11:30-12:00 – Umræður. Anna María Bogadóttir arkitekt.
Kl. 12:00-12:40 – Matur
Kl. 12:40-13:20 – Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, Ferðamálastofa
kl. 13:20-14:00 – Góðir áningastaðir: hönnun og skipulag ferðamannastaða. Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi
Kl. 14:00-14:20 – Kaffi
Kl. 14:30-15:00 – Staðbundinn efniviður og staðbundin þekking í uppbyggingu göngustíga og annarra innviða. Örn Þór Halldórsson, arkitekt, Ascent verkefnið.
Kl. 15:00-15:40 – Heildræn hugsun landslagshönnunar á framkvæmdastöðum. Áslaug Traustadóttir, Landslagsarkitekt
Kl. 15:40-16:00 – Umræður og samantekt. Anna María Bogadóttir arkitekt.

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.

Reiðmaðurinn

Grænni skógar I og II

Endurheimt staðargróðurs

Framkvæmdir á áfangastöðum

Innviðir ferðamannastaða

Sauðfjársæðingar

Trjáfellingar og grisjun

Viðhald göngustíga

Aðventuskreytingar

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð

Keldnaholt - 112 Reykjavík

Reykir - 810 Hveragerði

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590

Skrá mig
á póstlista

Share This