Uppbygging ferðamannastaða

Almennar upplýsingar um námið

Uppbygging ferðamannastaða
– Skipulag, hönnun og undirbúningur ferðamannastaða

Haldið í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Byggðaráætlun.

Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að skipulagi, hönnun, framkvæmdum og umsjón ferðamannastaða, t.a.m. fulltrúum sveitarfélaga, landeigendum, verktökum og áhugamannafélögum.

Fjallað er um þá skipulags- og undirbúningsvinnu sem þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast, meðal annars skráningar menningarminja (fornleifar og hús), leyfisveitingar, öryggismál, fjármögnun sem og skipulags- og hönnunarferli frá hugmynd til veruleika með það fyrir augum að innviðauppbygging byggist á fagmennsku og vönduðum undirbúningi svo hún hafi ekki í för með sér röskun á náttúru og menningarminjum. Að loknu námskeiði eiga þátttakendur að hafa öðlast yfirsýn og skilning á ólíkum þáttum skipulags- og hönnunarvinnu sem er undanfari framkvæmda á áfangastöðum.

Kennsla: Áslaug Traustadóttir landslagsarkitekt, Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir Ferðamálastofa, Uggi Ævarsson minjavörður og Sólrún Inga Traustadóttir fornleifafræðingur hjá Minjastofnun Íslands og Sigbjörn Kjartansson arkitekt

Námsstefnustjóri: Anna María Bogadottir arkitekt

Tími: Ný dagsetning auglýst síðar.

Verð: 24.000kr

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.