Göngu- og hjólavænt borgarumhverfi - 4 ECTS

Almennar upplýsingar um námið

Námskeiðið fjallar um skipulag göngu- og hjólavæns borgarumhverfis, með áherslu á aðstæður í litlum og meðalstórum borgum á norðlægum slóðum. Í upphafi námskeiðsins er fjallað almennt um samgöngur og borgarskipulag og hvernig byggt umhverfi hefur áhrif á ferðamáta og venjur. Megin áhersla námskeiðsins liggur í að skoða annars vegar notendarsjónarmið gangandi og hjólandi vegfarenda og hins vegar aðferðir skipulagsfræðinnar við að greina og meta göngu og hjólavæni borgarumhverfis.

Námsefni námskeiðsins verða ýmsar greinar um stöðu þekkingar á sviðinu tengt áherslusviðum námskeiðins. Lögð er áhersla á að nemendur kynni sér úrval vísindagreina og taki til notkunar í verkefnavinnu sinni.

Farnar verða tvær vettvangsferðir í Reykjavík. Önnur ferðin verður farin á hjóli með notendasjónarmið í huga og hin gangandi þar sem kynnt er aðferð við að meta gönguvæni í raunverulegu umhverfi. Aðstoðað verður við leigu á hjóli ef nemendur geta ekki komið með hjól sjálfir.

Sérstakar kröfur til þátttöku: Nemendur þurfa að geta lesið ensku og norðurlandamál og geta unnið kortavinnu/uppdrætti eða sambærilegt með tölvustuddri hönnun

Verkefni: Nemendur koma með tilvik eða skilgreina afmarkað svæði í byggðu umhverfi eða vinna með rýni á stefnumörkun, skipulagsáætlun sveitarfélags eða sambærilegu. Nemendur skila ritgerð í lok námskeiðsins (um 3000-3500 orð) með greiningu á göngu- og eða hjólavæni tilviksins byggt á stöðu þekkingar á sviðinu. Gerð er krafa um tilvitnun í amk 3-5 vísindagreinar ásamt öðrum heimildum og notkun skýringaruppdrátta eftir því sem við á.

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á meistara stigi og má meta til 5 ECTS eininga.

Kennsla: Harpa Stefánsdóttir arkitekt og doktor í skipulagsfræðum

Tími: Námskeiðið hefst haust 2021 hjá LbhÍ á Keldnaholti í Reykjavík

Verð: 64.000 kr

Harpa lauk námi við Arkitektaháskólann í Osló árið 1993 og doktorsgráðu í skipulagsfræði við Norwegian University of Life Sciences (NMBU) árið 2014 þar sem hún starfar sem dósent við skipulagsfræðideildina. Harpa hefur unnið við ýmis viðamikil rannsóknarverkefni sem hafa verið í fararbroddi um hjólreiðar, gönguvæni og ferðavenjur á Íslandi, Noregi og í Danmörku. Auk doktorsritgerðar hennar um hjóleiðasamgöngur má nefna WALKMORE | NMBU og Where and how should we build our homes? – Residential location, activity participation and travel behavior (RESACTRA) | NMBU ásamt rannsókn á höfuðborgarsvæðinu um búsetustaðsetningu, virkni og ferðavenjur. Eftir hana liggja fjöldi vísindagreina á sviðinu ásamt samstarfsmönnum. Nánari upplýsingar um Hörpu er að finna hér ásamt upplýsingum um birtar greinar inn á Cristin.

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.