Skipulagslögfræði og stjórnsýsluramminn

 

– 6 ECTS einingar á framhaldsstigi –

Skipulagslögfræði og stjórnsýsluramminn er námskeið sem hentar öllum sem hafa áhuga á að efla sig á sviði skipulagsfræða og nýstist meðal annars arkitektum, landslagsarkitektum, hönnuðum, starfsfólki á umhverfis- og skipulagssviði sveitarfélaga og öðrum sem vilja endurmennta sig á þessu sviði og efla þekkingu sína og færni.

Á námskeiðinu er fjallað um íslenska réttarkerfið, þrígreint vald, hlutverk og vægi hvers þáttar. Farið er yfir meginreglur stjórnsýsluréttarins, þar sem að skipulag og byggingar- og framkvæmdaleyfi eru stjórnvaldsákvarðanir.

Einnig er fjallað er um eignarrétt og lögvernd hans og gerð grein fyrir helstu réttarreglum um eignarnám og bætur. Farið er yfir reglur skipulags- og byggingarlaga, mat á umhverfisáhrifum, náttúruvernd og annað sem varðar skipulagsgerð.

Skoðuð eru raunveruleg dæmi, úrlausnir dómstóla, úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála og mannréttindadómstóls Evrópu í ágreiningsmálum.

Nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í meistaranám í Skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemendur sem uppfylla öll skilyrði til próftöku gefst kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námið er á meistarastigi og má meta til 6 ECTS eininga.

Í boði er að sækja fyrirlestrartíma á Teams auk þess sem tvær vinnulotur eru haldnar hjá LBHÍ á tímabilinu hjá LBHÍ á Keldnaholti í Reykjavík. Stundaskrá og nánari upplýsingar má nálgast hér:
UGLA – Kennsluskrá 2023-2024 > 07.61.03 SKIPULAGSLÖGFRÆÐI OG STJÓRNSÝSLURAMMINN (lbhi.is)

Kennari: Ásta Sóley Sigurðardóttir stofnandi og eigandi Mannvirkjamál lögmannsstofu. Ásta Sóley er með langa reynslu í stjórnsýslu og kennt á mörgum námskeiðum sem varða mannvirkjagerð og skipulagsfræði, m.a. innan LBHÍ.

Staður: Hjá LBHÍ á Keldnaholti í Reykjavík

Tími: Námskeiðið er 11 vikna námskeið, kennt frá miðjum september fram í  miðjan nóvember og er heildarfjöldi fyrirlestratíma esem skiptast á 11 vikur. Stundaskrá auglýst nánar síðar.

Verð: 69.000 kr.

– Við vekjum athygli á að hægt er að sækja um styrk hjá stéttarfélögum fyrir námskeiði eða námi – 

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.