Skipulagslögfræði og stjórnsýsluramminn - 6 ECTS

Almennar upplýsingar um námið

Fjallað er um íslenska réttarkerfið, þrígreint vald, hlutverk og vægi hvers þáttar. Farið er yfir meginreglur stjórnsýsluréttarins, þar sem að skipulag og byggingar- og framkvæmdaleyfi eru stjórnvaldsákvarðanir. Fjallað er um eignarrétt og lögvernd hans og gerð grein fyrir helstu réttarreglum um eignarnám og bætur. Farið er yfir reglur skipulags- og byggingarlaga, mat á umhverfisáhrifum, náttúruvernd og annað þess háttar efni sem varðar skipulagsgerð. Skoðuð eru raunveruleg dæmi, úrlausnir dómstóla, úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála og mannréttindadómstóls Evrópu í ágreiningsmálum.

Í lok námskeiðs á nemandi að:

  • Hafa aukna meðvitund og skilning á íslensku réttarkerfi
  • Þekkja þrígreint ríkisvald, hlutverk og vægi hvers þáttar
  • Kunna skil á meginreglum stjórnsýsluréttarins, þar sem að skipulag og byggingar- og framkvæmdaleyfi eru stjórnvaldsákvarðanir
  • Hafa yfirsýn yfir eignarrétt og lögvernd hans
  • Þekkja reglur skipulags- og byggingarlaga, laga um mat á umhverfisáhrifum, um náttúruvernd og annarra laga og réttarreglna á sviði umhverfisréttar og skipulags
  • Gera sér grein fyrir þýðingu skipulagsákvarðana
  • Þekkja dæmi um úrlausnir dómstóla og úrskurðarnefndarinnar og mannréttindadómstóls Evrópu í ágreiningsmálum um skipulagsmál
  • Öðlast færni með raunhæfum verkefnum sem nemendur eiga að kljást við

Þeir nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LbhÍ sækja sama námskeið og þeir nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs. Námskeiðið er á meistara stigi og má meta til 6 ECTS eininga.

Kennsla: Hjalti Steinþórsson hrl og fyrrverandi forstöðumaður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Tími: Fös. 24. sept, kl. 13:00-15:55, lau. 25. sept, kl. 9:00-12:00, fös. 1. okt, kl. 13:00-17:55, lau. 2. okt, kl. 9:00-12:00, lau. 23. okt, kl. 9:00-12:00, fös. 5. nóv, kl. 13:00-15:55, lau. 6. nóv, kl. 9:00-14:25, fös. 12. nóv, kl. 13:00-15:55, lau. 13. nóv, kl. 9:00-12:00 og fös. 26. nóv, kl. 13:00-15.55 hjá Lbhí á Keldnaholti í Reykjavík (Stundatafla er birt með fyrirvara um breytingar).

Verð: 74.000 kr

Umsókn

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.