Umhverfisskissur og áhrif lita

– 4 ECTS eininga námskeið – 

Umsókn


Á námskeiðinu er unnið með umhverfisteikningu, fjarvídd og skissuvinnu út frá ólíkum forsendum. E
ðli, litir og tónar mismunandi gróðursamfélaga í umhverfinu eru rannsakaðir og skráðir, og litir og efniskennd í manngerðu umhverfi skoðaðir.

Nemendur læra að vinna með umhverfisteikningu, fjarvídd og skissuvinnu út frá ólíkum forsendum, m.a. stærð litaflata, afstöðu og áhrif á upplifun í hönnunarhugmyndum og undirstöðuatriði listfræðinnar.  Nemendur vinna að ljósmynda- og skissuverkefnum sem tengjast náttúru- og umhverfisskoðun með hliðsjón af mismunandi litaforsendum, myndbyggingu, myndskurði og sjónarhorni og í gegnum verkefnavinnuna er unnið með sköpun og túlkun á markvissan hátt til að dýpka skynjun og auka færni við greiningu og mat á sjónrænum viðfangsefnum.

Einnig eru athygliverðar tengingar umhverfis og bygginga kynntar, sem og möguleikar þess að tengja saman tækni og skissur, ólíka miðla og aðferðir kynntar á margvíslegan hátt.

Áhersla er lögð á að nemendur dýpki fræðilegan skilning sinn með því að nýta möguleika Internetins og unnið með forritin Power Point og myndvinnsluforrit þar sem það á við.

Námskeiðið er 7 vikna langt og kennt í staðnámi hjá LBHÍ á Hvanneyri í Borgarfirði.  Stundaskrá er auglýst þegar nær dregur námskeiði.

Nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í BS nám í Landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemendur sem uppfylla öll skilyrði til próftöku gefst kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs.

Námskeiðið er á BS stigi og metið til 4 ECTS eininga. Stundaskrá og nánari upplýsingar má nálgast hér: UGLA – Kennsluskrá 2023-2024 > 01.54.01 FORMFRÆÐI HÖNNUNAR I (lbhi.is)  

Kennari: Helena Guttormsdóttir lektor í landslagsarkitektúr hjá Landbúnaðarháskóla Íslands 

Tími: Kennsla hefst formlega 21. ágúst og henni lýkur 6. október.

Staður: Kennt í staðnámi hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í Borgarfirði

Verð: 54.000 kr.

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.