Fjarnám í meðferð varnarefna

Haldið af Landbúnaðarháskóla Íslands í samstarfi við Umhverfisstofnun, Vinnueftirlitið og Landssamtök meindýraeyða. Námskrá námskeiðsins byggist á ákvæðum samkvæmt  reglugerð.

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta, þar sem hver um sig stendur sjálfstætt og sett upp fyrir eftirfarandi markhópa:

  1. Þá sem hyggjast gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu plöntuverndarvara eða útrýmingarefna
  2. Þá sem hyggjast nota útrýmingarefni við eyðingu meindýra
  3. Þá sem hyggjast nota plöntuverndarvörur í landbúnaði og garðyrkju, þ.m.t. garðaúðun

Allir þrír hlutarnir eru kenndir í fjarkennslu með einni undantekningu – verklegur hluti námsins í meðferð útrýmingarefna við eyðingu meindýra verður kenndur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti, Árleyni 22, Reykjavík.

Upptökur af fyrirlestrum og glærur verða aðgengilegir á námsvef skólans frá og með 25. maí til 7. júní og geta nemendur ráðið sjálfir hvenær þeir hlusta á fyrirlestrana og fara yfir glærurnar. Fyrirlestrum og glærum verður raðað niður á daga eftir ákveðinni stundaskrá á námsvef skólans.  

Verkleg kennsla í  meðferð útrýmingarefna í meindýravörnum er haldinn miðvikudaginn 2. júní og er skyldumæting í verklega hlutann.

Mánudaginn 7. júní kl. 10.00 er próf hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað sé þess krafist af viðkomandi stofnun. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu sveitarfélagi. 

Þeir sem uppfylla skilyrði til þess að geta sótt um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum til þess að nota í landbúnaði og garðyrkju eða notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum til  eyðingar meindýra og vilja bæta við sig þeim hluta sem vantar upp á, þurfa ekki að taka sameiginlegan hluta námskeiðsins og verða ekki prófaðir aftur úr honum.

Skráning og nánari upplýsingar eru hér fyrir neðan.

Allt námskeiðið - til notkunar varnarefna í landbúnaði, garðyrkju og meindýraeyðingu

Námskeiðið er ætlað þeim sem bæði vilja öðlast notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju, þar með talin garðaúðun og fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Farið verður yfir helstu skaðvalda sem við er að eiga í ræktuninni. Hvaða úrræði eru möguleg til að verjast þeim óværum sem við er að eiga. Sagt verður almennt frá samsetningu varanna og verkun þeirra og hvernig megi nota þau á sem tryggastan hátt.

Fjallað verður um lífshætti helstu meindýra hér á landi, bæði hryggleysingja og hryggdýra. Farið verður yfir helstu lög og reglugerðir sem snerta starfssemi meindýraeyða. Þá verður fjallað um meðferð, rétt val og öryggi ýmiskonar búnaðar sem meindýraeyðar nýta í starfi sínu. Kynnt verður virkni og skaðsemi þeirra efna sem meindýraeyðar nota í sínu daglega starfi sem og rétt förgun efnanna.

Kynnt verða lög og reglugerðir er varða notkun á efnum í þessum hættuflokkum. Farið í hvers konar tæki eru notuð til úðunar, dreifingar og skömmtunar á plöntuverndarvörum og útrýmingarefnum , ásamt útskýringum á virkni og meðferð tækjanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir mán. 7.  júní kl. 10.00. Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju og fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Kennarar: Bjarni Pálsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Bjarni Þór Hannesson golfvallatæknifræðingur, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Guðmundur Óli Scheving meindýraeyðir, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs, Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ og Þóra Jóhanna Jónasdóttir sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun (MAST)

Kennsla: Námið er að mestu í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 25. maí – 7. júní. Verklegur hluti námsins í meðferð útrýmingarefna í meindýravörnum fer fram miðvikudaginn 2. júní kl. 9 -13.30 hjá LBHÍ á Keldnaholti og verður hádegisverður í boði í mötuneyti skólans. Námið telst vera 40 kennslustundir samtals og verður dagskrá námsins raðað niður á daga á námsvefnum. 

Verð: 147.200 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Námskeið í meðferð útrýmingarefna við eyðingu meindýra

Námskeiðið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Fjallað verður um lífshætti helstu meindýra hér á landi, bæði hryggleysingja og hryggdýra. Farið verður yfir helstu lög og reglugerðir sem snerta starfssemi meindýraeyða. Þá verður fjallað um meðferð, rétt val og öryggi ýmiskonar búnaðar sem meindýraeyðar nýta í starfi sínu. Kynnt verður virkni og skaðsemi þeirra efna sem meindýraeyðar nota í sínu daglega starfi sem og rétt förgun efnanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir mán. 07. júní kl. 10.00.  Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Kennsla: Bjarni Pálsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Guðmundur Óli Scheving meindýraeyðir, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs, Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ og Þóra Jóhanna Jónasdóttir sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun (MAST)

Kennsla: Námið er að mestu í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 25. maí – 7. júní. Verklegur hluti námsins í meðferð útrýmingarefna í meindýravörnum fer fram miðvikudaginn 2. júní kl. 9 -13.30 hjá LBHÍ á Keldnaholti og verður hádegisverður í boði í mötuneyti skólans. Námið telst vera 25 kennslustundir eða 3 dagar og verður fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.  

Verð: 99.600 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Námskeið í meðferð varnarefna í landbúnaði og garðyrkju

Námskeiðið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju, þar með talin garðaúðun.

Farið verður yfir helstu skaðvalda sem við er að eiga í ræktuninni. Hvaða úrræði eru möguleg til að verjast þeim óværum sem við er að eiga. Sagt verður almennt frá samsetningu varanna og verkun þeirra og hvernig megi nota þau á sem tryggastan hátt.

Kynnt verða lög og reglugerðir er varða notkun á efnum í þessum hættuflokkum. Farið í hvers konar tæki eru notuð til úðunar, dreifingar og skömmtunar á plöntuverndarvörum, ásamt útskýringum á virkni og meðferð tækjanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir mán. 15. mars. Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju.

Kennarar: Bjarni Þór Hannesson golfvallatæknifræðingur, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs og Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ.

Kennsla: Námið er að öllu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 25. maí – 7. júní. Námið telst vera 26 kennslustundir eða 3 dagar og verður fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.  

Verð: 99.600 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Námskeið fyrir ábyrgðamenn í markaðssetningu plöntuverndarvara og útrýmingarefna

Námskeiðið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast réttindi til að gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu plöntuverndarvara og útrýmingarefna .

Fjallað verður um helstu plöntuverndarvörur og útrýmingarefni, notkun þeirra og varnir. Þá verður fjallað um vinnuvernd og viðbrögð við eitrunum bæði á menn og umhverfi. Komið verður inn á það hvernig hægt er að lágmarka áhættu við meðferð þeirra og fjallað um helsta varnarbúnað.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir mán. 15. mars. Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir námshlutann. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu varnarefna.

Kennsla: Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun og Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ.

Tími: Námið er að öllu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 25. maí – 7. júní. Námið telst vera 11 kennslustundir eða 1 og ½ dagur og verður fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.  

Verð: : 39.000 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Námskeið fyrir þá sem eru með annað leyfið en vilja öðlast bæði leyfin

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir mán. 15. mars. Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju og fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Tími: Námið er að mestu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 25. maí – 7. júní. Nánari lýsingu er að finna á viðeigandi námsleið hér fyrir ofan.

Verð: 45.000 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Hvanneyri – 311 Borgarbyggð

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.