Fjarnám í meðferð varnarefna

– Haldið í samstarfi við Umhverfisstofnun, Vinnueftirlitið og Landssamtök meindýraeyða –
Námskrá námskeiðsins byggist á ákvæðum samkvæmt  reglugerð.

Námskeiðið skiptist í þrjá hluta, þar sem hver um sig stendur sjálfstætt og sett upp fyrir eftirfarandi markhópa:

  1. Þá sem hyggjast nota útrýmingarefni við eyðingu meindýra 
  2. Þá sem hyggjast nota plöntuverndarvörur í landbúnaði og garðyrkju, þ.m.t. garðaúðun
  3. Þá sem hyggjast gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu plöntuverndarvara eða útrýmingarefna 

Allir þrír hlutarnir eru kenndir í fjarkennslu.

Upptökur af fyrirlestrum, námsefni og glærum frá kennurum verða aðgengilegir á námsvef skólans frá 10. febrúar til og með 23. febrúar eða í 13 daga og geta nemendur ráðið sjálfir hvenær þeir hlusta á fyrirlestra og fara yfir námsefnið. Fyrirlestrum og glærum verður raðað niður á daga eftir ákveðinni stundaskrá á námsvef skólans.

Náminu lýkur með prófi sem haldið er miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað, sem er kr. 5.000. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu byggðalagi.

Mikilvægt er að nemendur mæti vel undirbúnir til prófs þar sem ríkar kröfur eru gerðar til nemenda.

Þeir sem uppfylla skilyrði til þess að geta sótt um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum til  nota í landbúnaði og garðyrkju eða notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum til  eyðingar meindýra og vilja bæta við sig þeim hluta sem vantar upp á, þurfa ekki að taka sameiginlegan hluta námskeiðsins og verða ekki prófaðir aftur úr honum.

Skráning og nánari upplýsingar eru hér fyrir neðan.

Fullt nám - Nám til notkunar varnarefna í landbúnaði, garðyrkju og meindýraeyðingu

Námið er ætlað þeim sem bæði vilja öðlast notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju, þar með talin garðaúðun og fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Farið verður yfir helstu skaðvalda sem við er að eiga í ræktuninni. Hvaða úrræði eru möguleg til að verjast þeim óværum sem við er að eiga. Sagt verður almennt frá samsetningu varanna og verkun þeirra og hvernig megi nota þau á sem tryggastan hátt.

Fjallað verður um lífshætti helstu meindýra hér á landi, bæði hryggleysingja og hryggdýra. Farið verður yfir helstu lög og reglugerðir sem snerta starfssemi meindýraeyða. Þá verður fjallað um meðferð, rétt val og öryggi ýmiskonar búnaðar sem meindýraeyðar nýta í starfi sínu. Kynnt verður virkni og skaðsemi þeirra efna sem meindýraeyðar nota í sínu daglega starfi sem og rétt förgun efnanna.

Kynnt verða lög og reglugerðir er varða notkun á efnum í þessum hættuflokkum. Farið í hvers konar tæki eru notuð til úðunar, dreifingar og skömmtunar á plöntuverndarvörum og útrýmingarefnum , ásamt útskýringum á virkni og meðferð tækjanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað, sem er kr. 5.000. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu byggðalagi.

Námskröfur: Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Mikilvægt er að hafa í huga að vera vel undirbúinn fyrir prófið þar sem námsefnið er yfirgripsmikið og ríkar kröfur gerðar til nemenda. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir meðferð varnarefna í landbúnaði og garðyrkju og meðferð útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Kennarar: Bjarni Pálsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Bjarni Þór Hannesson golfvallatæknifræðingur, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Guðmundur Óli Scheving meindýraeyðir, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs, Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ og Þóra Jóhanna Jónasdóttir sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun (MAST)

Kennsla: Námið er  í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 10. – 23. febrúar. Námið telst vera 40 kennslustundir samtals og verður dagskrá námsins raðað niður á daga á námsvefnum.

Verð: 169.900 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Nám í meðferð útrýmingarefna við eyðingu meindýra

Námið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Fjallað verður um lífshætti helstu meindýra hér á landi, bæði hryggleysingja og hryggdýra. Farið verður yfir helstu lög og reglugerðir sem snerta starfssemi meindýraeyða. Þá verður fjallað um meðferð, rétt val og öryggi ýmiskonar búnaðar sem meindýraeyðar nýta í starfi sínu. Kynnt verður virkni og skaðsemi þeirra efna sem meindýraeyðar nota í sínu daglega starfi sem og rétt förgun efnanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað, sm er kr. 5.000. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægt frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu sveitarfélagi.

Námskröfur: Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Mikilvægt er að hafa í huga að vera vel undirbúinn fyrir prófið þar sem námsefnið er yfirgripsmikið og ríkar kröfur gerðar til nemenda. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Kennsla: Bjarni Pálsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Guðmundur Óli Scheving meindýraeyðir, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs, Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ og Þóra Jóhanna Jónasdóttir sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun (MAST)

Kennsla: Námið er að mestu í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 10. febrúar – 23. febrúar. Námið telst vera 25 kennslustundir eða 3 dagar og verður fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.

Verð: 99.900 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Nám í meðferð varnarefna í landbúnaði og garðyrkju

Námið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju, þar með talin garðaúðun.

Farið verður yfir helstu skaðvalda sem við er að eiga í ræktuninni. Hvaða úrræði eru möguleg til að verjast þeim óværum sem við er að eiga. Sagt verður almennt frá samsetningu varanna og verkun þeirra og hvernig megi nota þau á sem tryggastan hátt.

Kynnt verða lög og reglugerðir er varða notkun á efnum í þessum hættuflokkum. Farið í hvers konar tæki eru notuð til úðunar, dreifingar og skömmtunar á plöntuverndarvörum, ásamt útskýringum á virkni og meðferð tækjanna.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík.

Námskröfur: Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Mikilvægt er að hafa í huga að vera vel undirbúinn fyrir prófið þar sem námsefnið er yfirgripsmikið og ríkar kröfur gerðar til nemenda. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju.

Kennarar: Bjarni Þór Hannesson golfvallatæknifræðingur, Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Guðmundur Halldórsson rannsóknarstjóri hjá Landgræðslu ríkisins, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Páll Stefánsson Heilbrigðiseftirlit Hafnafjarðar og Kópavogs og Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ.

Kennsla: Námið er að öllu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 10. febrúar – 23. febrúar. Námið telst vera 26 kennslustundir eða 3 dagar og verður fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.

Verð: 99.900 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Nám fyrir ábyrgðamenn í markaðssetningu plöntuverndarvara og útrýmingarefna

Námið er einkum ætlað þeim sem vilja öðlast réttindi til að gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu plöntuverndarvara og útrýmingarefna .

Fjallað verður um helstu plöntuverndarvörur og útrýmingarefni, notkun þeirra og varnir. Þá verður fjallað um vinnuvernd og viðbrögð við eitrunum bæði á menn og umhverfi. Komið verður inn á það hvernig hægt er að lágmarka áhættu við meðferð þeirra og fjallað um helsta varnarbúnað.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað, sem er kr. 4.000. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu byggðalagi.

Námskröfur: Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Mikilvægt er að hafa í huga að vera vel undirbúinn fyrir prófið þar sem námsefnið er yfirgripsmikið og ríkar kröfur gerðar til nemenda. . Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að gerast ábyrgðarmenn í markaðssetningu varnarefna.

Kennsla: Björn Gunnlaugsson sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, Friðrik Daníelsson verkefnastjóri hjá Vinnueftirlitinu, Guðborg Auður Guðjónsdóttir lyfjafræðingur og sérfræðingur í klínískri eiturefnafræði við HÍ, Helga Ösp Jónsdóttir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun og Svava Þórðardóttir lyfjasérfræðingur hjá HÍ.

Tími: Námið er að öllu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 10. febrúar – 23. febrúar. Námið telst vera 11 kennslustundir eða 1 og ½ dagur og er fyrirlestrum raðað niður á daga á námsvefnum.

Verð: : 69.900 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Nám fyrir þá sem eru með annað leyfið en vilja öðlast bæði leyfin

Þeir sem eru með leyfi í meindýravörnum eða meðferð varnarefna í landbúnaði og garðyrkju geta tekið hinn hluta námsins til að ná sér í full réttindi í meðferð varnarefna. Hægt er að kynna sér viðkomandi námsleið með því að skoða upplýsingar þar varðandi ofar á þessari vefsíðu.

Námsmat: Fjölvalsspurningapróf verður lagt fyrir miðvikudaginn 23. febrúar kl. 10.00 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti í Reykjavík. Þeir sem búa á landsbyggðinni geta óskað eftir því að taka prófið í sínu byggðalagi og greiða sjálfir próftökukostnað, sem er kr. 5.000. Er miðað við að þeir sem búa í +2 klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík geti óskað eftir próftöku í sínu byggðalagi.

Námskröfur: Nemandi skal að lágmarki fá 7,0 í einkunn fyrir hvern matshluta. Mikilvægt er að hafa í huga að vera vel undirbúinn fyrir prófið þar sem námsefnið er yfirgripsmikið og ríkar kröfur gerðar til nemenda. Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Þeir sem standast próf fullnægja skilyrðum Umhverfisstofnunar til þess að sækja um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur vegna notkunar í landbúnaði og garðyrkju og fyrir útrýmingarefni vegna notkunar við eyðingu meindýra.

Tími: Námið er að mestu leyti í fjarkennslu og verða upptökur af fyrirlestrum aðgengilegar á námsvef skólans frá 10. febrúar – 23. febrúar. Nánari lýsingu er að finna á viðeigandi námsleið hér fyrir ofan.

Verð: 99.900 kr.

Hagnýtar upplýsingarFlest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja námskeið eða nám.

Hvanneyri – 311 Borgarbyggð

Sími 433-5000

Kt. 411204-3590

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.