Endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum og ferðamannastöðum

Almennar upplýsingar um námið

 Haldið í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Byggðaráætlun.

Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að hönnun, framkvæmd og skipulagningu hverskonar framkvæmda sem raska gróðri og jarðvegi. Námskeiðið nýtist vel fulltrúum sveitarfélaga, landeigendum, verktökum, skipulagsfræðingum, hönnuðum, aðilum í ferðaþjónustu og áhugamannafélögum.

Á námskeiðinu verður fjallað um helstu nálganir sem hægt er að beita við endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum, Farið verður yfir hvernig staðið skuli að undirbúningi, áætlanagerð, framkvæmd, viðhaldi og eftirfylgni slíkra verka og einkum lögð áhersla á aðferðir er byggja á nýtingu gróðursvarðar af viðkomandi framkvæmdasvæðum, svo sem úr vegstæði (dreifing á svarðlagi, heilum gróðurtorfum og mosum), auk aðferða sem nýta efnivið úr nágrenni framkvæmdarsvæða (fræslægju, fræi af staðargróðri, mosa og græðlingum). Gerð verður grein fyrir þessum aðferðum og möguleikum á að innleiða þær við mismundandi mannvirkjagerð.

Tími: Fim., 20. maí kl. 10 – 15.15 –  fjarfundur á Teams

Fyrirlesarar: Ása L. Aradóttir prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands,  Magnea Magnúsdóttir umhverfis- og landgræðslustjóri Orku náttúrunnar, Óskar Örn Jónsson forstöðumaður framkvæmdadeildar hjá Vegagerðinni og Steinunn Garðarsdóttir sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands.

Verð: 29.000 kr.

Gagnlegar upplýsingar varðandi fjarkennslu

Við sendum hlekk námskeiðsins deginum áður á það netfang sem þú gefur upp við skráningu. Þú þarft síðan eingöngu að smella á hlekkinn til að fara inn á námskeiðið og því ekki nauðsynlegt að hlaða TEAMS forritinu niður. Flestar tölvur eru með vefmyndavél og viljum við biðja þig um að hafa kveikt á henni til að við sjáum hvert annað, þannig skapast skemmtilegri stemning og samræður verða líflegri. Gott er að vera komin inn á fundinn 2-3 mín áður en námskeiðið byrjar til að við getum byrjað á réttum tíma.  

 

Dagskrá
10:00-10:15      Setning – Áshildur Bragadóttir endurmenntunarstjóri LBHÍ
10:10-10:30      Hvers vegna staðargróður? – Ása L. Aradóttir
10:30-12:00      Aðferðir við endurheimt staðargróðurs –  Ása L. Aradóttir
12:00-12:30      Hádegishlé
12:30-13:10       Undirbúningur og framkvæmd endurheimtarverkefna –Magnea Magnúsdóttir og Ása L. Aradóttir
13:10-14:00      Endurheimt staðargróðurs í tengslum við frágang vegna virkjunarframkvæmda á Hellisheiði og
                        við  Nesjavelli (rafræn vettvangsferði) –Magnea Magnúsdóttir
14:00-14:30      Verklýsing, verklag við framkvæmdir – Óskar Örn Jónsson 
14.30-15.00      Mat á árangri aðgerða við Þingallaveg og viðhorf ólíkra aðila – Steinunn Garðarsdóttir
15:00-15:15       Samantekt og umræður – Áshildur Bragadóttir

 

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.