Endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum og ferðamannastöðum

Almennar upplýsingar um námið

Haldið í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Byggðaráætlun.

Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að hönnun, framkvæmd og skipulagningu hverskonar framkvæmda sem raska gróðri og jarðvegi. Námskeiðið nýtist vel fulltrúum sveitarfélaga, landeigendum, verktökum, hönnuðum, aðilum í ferðaþjónustu og áhugamannafélögum. Kennsla byggist á fyrirlestrum, umræðum og örverkefnum.

Á námskeiðinu verður fjallað um helstu nálganir sem hægt er að beita við endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum, auk þess sem rætt verður um undirbúning, áætlanagerð, framkvæmd, viðhald og eftirfylgni slíkra verka. Einkum verður lögð áhersla á aðferðir er byggja á nýtingu gróðursvarðar úr vegstæði og öðrum svæðum er verða fyrir raski (dreifing á svarðlagi, heilum gróðurtorfum og mosum), auk aðferða sem nýta efnivið úr nágrenni framkvæmdarsvæða (fræslægju, fræi af staðargróðri og græðlingum). Gerð verður grein fyrir þessum aðferðum og möguleikum á að innleiða þær við mismundandi mannvirkjagerð.

Kennsla: Ása L. Aradóttir prófessor við LbhÍ, Haukur Jónsson deildarstjóri hjá Vegagerðinni, Magnea Magnúsdóttir umhverfis- og landgræðslustjóri Orku náttúrunnar og Rúnar Jónsson vegtæknir hjá Vegagerðinni.

Tími: Þri. 17. mars, kl. 10:00-16:00 hjá Símey, Þórsstíg 4 á Akureyri.

Námskeiðið frestast um óákveðinn tíma vegna stöðu mála á landinu í tengslum við COVID-19

Verð: 24.000kr

Dagskrá
10:00-10:15 – Inngangur og kynningar.
10:15-11:00 – Hversvegna staðargróður? Ása L. Aradóttir LbhÍ
11:00-12:00 – Aðferðir við endurheimt staðargróðurs. Ása L. Aradóttir LbhÍ og Magnea Magnúsdóttir Orku náttúrunnar.
12:00-12:30 Matur.
12:30-14:00 – Aðferðir við endurheimt staðargróðurs. Ása L. Aradóttir LbhÍ og Magnea Magnúsdóttir Orku náttúrunnar.
14:00-14:40 – Undirbúningur og framkvæmd endurheimtarverkefna –Magnea Magnúsdóttir Orku náttúrunnar og Ása L. Aradóttir LbhÍ.
14:40-15:00 Kaffi.
15:00-15:30 – Verklýsing, verklag við framkvæmdir. Haukur Jónsson Vegagerðin og Rúnar Jónsson Vegagerðin
15:30-16:00 – Samantekt og umræður. Ása L. Aradóttir LbhÍ.

 

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.