Skógfræði

– Skógfræði, skógrækt og landgræðsla –

Umsókn

Á  námskeiðinu kynnast nemendur fagsviði og sögu skógræktar og landgræðslu á Íslandi, skógarsögu Íslands, gróðurfari við landnám og ástæður helstu breytinga og hverjir stunda skógrækt og landgræðslu í dag. 

Fjallað er um ástæður breytileika í íslenskum náttúruskógum, helstu trjátegundir í skógrækt og trjárækt á Íslandi og hverjir stunda skógrækt og landgræðslu í dag. Einnig er fjallað um vaxtarhraða skóga í samanburði við skóga í Skandinavíu og hvaða skilyrði hver tegund hentar og helstu trjátegundir í skóg- og trjárækt á Íslandi.

Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt og mætingarskylda í verklega kennslu.Í verklegri kennslu er farið í vettvangsferðir og heimsóknir til fyrirtækja og stofnana. 

Að námskeiði loknu eiga nemendur að vera færir um að skilgreina hvað skógfræði er og kunna skil á skógasögu Íslands og Skandinavíu, fjölþættum markmiðum skógræktar og landgræðslu, helstu trjátegundum sem eru í ræktun hér á landi, hvar og við hvaða skilyrði hver tegund hentar. Þá eiga nemendur að sýna færni í að geta greint til tegundar helstu skógartré Íslands og kunna skil á helstu faghugtökum tengd skógfræði og landgræðslu. 

Nemendur sem sækja þetta námskeið hjá Endurmenntun LBHÍ sækja sama námskeið og nemendur sem skráðir eru í nám við Landbúnaðarháskóla Íslands. Nemandi sem uppfyllir öll skilyrði til próftöku verður gefinn kostur á að fá vottað einingamat í lok námskeiðs.

Námskeiðið er á háskólastigi og má meta til 6 ECTS. Stundaskrá og nánari upplýsingar: 
UGLA – Kennsluskrá 2023-2024 > 01.49.03 SKÓGFRÆÐI I – Kynning á fagsviði skógræktar (lbhi.is)

Kennarar: Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir brautarstjóri í Skógfræði og aðjúnkt við Landbúnaðarháskóla Íslands er með umsjón með námskeiðinu. Aðrir kennarar eru Ása Aradóttir prófessor, Bjarni Diðrik Sigurðsson prófessor, Halldór Sverrisson lektor og Samson Bjarnar Harðarson lektor. 

Lengd námskeiðs: 14 vikur

Kennslufyrirkomulag: Bókleg kennsla fer fram í fjarkennslu og engin mætingarskylda. Verkleg kennsla fer fram á vettvangi og því mætingarskylda í verklega tíma sem eru fyrirhugaðir 6. – 7. september og 27. september. 

Tími: Kennsla hefst formlega 21. ágúst og er til 6. desember. 

Verð: 54.000 kr.

Endurmenntun LbhÍ

Landbúnaðarháskóli Íslands býr yfir sterkum og góðum tengslum við atvinnulífið og landsbyggðina sem er jafnframt grunnur að góðri og öflugri endurmenntunardeild við skólann. Endurmenntun LbhÍ þjónar því flestum starfandi einstaklingum á sviði umhverfistengdra málefna í þjóðfélaginu.